Part Time Çalışma

Yayıncı: Kocdanismanlik.net, Tarih: 2018-11-09 12:19:01

Part Time Çalışma
Part Time Çalışma

Yapılacak işlerin niteliği ne olursa olsun part time personel hizmeti için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olur.

YoÄŸun çalışma saatlerinde artan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kısmi süreli (part-time) eleman alımı yapılmaktadır. Kısmi sürekli personel bulmakta zorlanan firmalara Tedi kendi havuzunda bulunan personeller ile yardımcı olmaktadır. Çalışma saatleri vardiyalı düzene göre uygun saatler dikkate alınarak oluÅŸturulmaktadır. Part-Time Çalısma Nedir?. Part-time çalısma, “iÅŸçi ile iÅŸveren arasında karşılıklı anlaÅŸma ile oluÅŸan ve normal iÅŸ süresinden az olan düzenli çalısma” olarak tanımlanabilir (2005:112). 4857 sayılı iÅŸ Kanunu’nun 13 maddesinde göre part-time çalısma; iÅŸçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iÅŸ sözleÅŸmesiyle çalışan emsal isçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumudur. Ülkeler bazında part time çalışma tanımlarına bir göz atalım. Alman istihdamı TeÅŸvik Yasası’ na göre part-time çalısma; “haftalık çalışma süresi iÅŸletmenin tam gün çalışan iÅŸçilerinin haftalık çalışma sürelerinden daha kısa olan çalısma süresidir” (Seyyar, 1998:51). ABD’de part-time çalışma; “haftada 16 ile 32 saat arasında düzenli olarak çalısma”, ÅŸeklinde tanımlanmaktadır. 1981 tarihli Fransız Kanunu’nda part-time çalışma; “aylık veya haftalık yasal çalışma saatlerinin en az beÅŸte birinden daha az olan veya iÅŸyeri / iÅŸkolu düzeyinde yapılan toplu sözleÅŸmelerle çalışma sürelerinin belirlendigi çalışma ÅŸekli” olarak yer almaktadır. . Ä°ngiltere’de part-time çalışma; “ yemek araları ve fazla mesai saatleri hariç haftada 30 saat veya daha az olan çalışma ”, olarak tanımlanmaktadır (1995:38). Ä°spanya’ da part-time çalısma; “standart çalışma saatlerinin üçte ikisinden az veya bir yıl, bir ay, bir hafta içinde belirlenen günlerde yapılan çalışmadır.” (2000:45). Ä°sviçre Borçlar Kanunu’nda 1971 yılında yapılan degiÅŸikligin 319. maddesinde parttime çalışma ile ilgili ÅŸu hükme yer verilmiÅŸtir: “iÅŸçinin iÅŸverenin hizmetinde, muntazaman belirli saatlerle, yarım gün veya belirli saatlerle iÅŸ görmeyi taahhüt ettigi kısmi süreli hizmet sözleÅŸmesi hizmet akdi olarak geçerlidir” (Eyrenci, 1989:21). Part time personel temini. Ä°talya’ da 863 sayılı yasada part-time çalışma; “toplu sözleÅŸmelerle tam gün çalışanlar için belirlenmiÅŸ çalışma saatlerinden daha az olan veya bir yıl, bir ay ya da bir hafta içinde belirlenen günlerde yapılan çalışma” olarak tanımlanmıştır (1995:38). Part-time çalısma ile ilgili olarak AB’de atılan en önemli adım, 6 Haziran 1997 tarihinde Avrupa Birligi düzeyinde sosyal tarafları temsil gücüne sahip olan isçi ve isveren kuruluslarının, aralarındaki diyalog ve isbirligi yoluyla üzerinde anlasmaya vardıkları “Kısmi Çalısma Çerçeve Anlasması” ile 18 Mart 1999 tarihinde imzalanan “Belirli Süreli Çalısma Çerçeve Anlasmasıdır”. Bu anlasmaların ardından olusturulan “Sosyal Politika Gündemi” de AB’nin 2005 yılına kadar çalısma hayatı alnında baglı kalacagı ilkeleri ve gerçeklestirecegi faaliyetleri ortaya koymaktadır (2000:31). Avrupa Birligi part-time çalısmayı; “isçi ve isveren tarafının kendi aralarında anlasarak kabul ettikleri, normal çalısma sürelerinden az olan ve düzenli olarak yapılan çalısma” olarak tanımlamaktadır. (1995:38). Günlük çalısma süresinden daha kısa çalısmayı ifade eden part-time çalısma Avrupa’da oldukça yaygındır. Avrupa Birligi ülkelerinde çalısanların yaklasık yedide birinin parttime çalıstıgı, part-time istihdamın son on yılda büyük bir gelisme gösterdigi saptanmıstır (Çakır, 2001). Part time personel temini 2003 yılında yapılan bir araÅŸtırmaya göre Hollanda’da çalışan kesimin %33’ü, Ä°ngiltere’de %23’ü, Ä°zlanda’da %20.4’ü, Almanya’da %17.6’sı, Danimarka’da %14.5’i, Fransa’da %13.8’i, Romanya’da %12.5’i, Ä°talya’da %12.2’si, Polonya’da %11.6’sı, Türkiye’de %8’i part time çalışmaktadır. Bu oran da gösteriyor ki, Türkiye’de part time çalışma oranı Avrupa ülkelerinin gerisindedir. Yapılan çalışmalar sonucunda bu oranın artacağı gözlemlenmektedir. Torba yasasıyla birlikte part time çalışma, evden çalışma, çaÄŸrı üzerine çalışma çalışanlar için yasal haklara baÄŸlanmıştır. Part-time çalısma ile ilgili birçok ülkede farklı tanımlamalar yapılmasına ragmen; bu tanımları genel olarak kapsayan, en çok kabul gören tanım Uluslararası Çalısma Örgütü ( ILO ) tarafından yapılan tanımdır. ILO, 1994 yılında kabul edilen 175 Sayılı Kısmi Süreli Çalısma Sözlesmesi’nde parttime çalısmayı; “normal çalısma sürelerinden az, sürekli ve düzenli olan ve gönüllü olarak yapılan çalısma” olarak tanımlamaktadır. ILO’nun tanımındaki bu üç unsur söyle sıralanabilir: 1- Haftalık çalısma süresinin normal çalısma süresinden önemli ölçüde az olması, 2- Bu çalısmanın sürekli ve düzenli olması 3- Part-time çalısmanın gönüllü olarak, yani çalısan kimsenin kendi istek ve tercihi ile yapılmasıdır. 175 sayılı ILO sözlesmesi part-time çalısan terimini; normal çalısma süreleri mukayese edilebilir, tam zamanlı çalısanlardan daha az çalısan olarak ifade etmektedir.

Bu yazı toplam (1027) defa okundu. | Yazdır | Yukarı Çık
 
 

yesYorum Ekle
Güvenlik kodu : 3 + 3 = Kaç eder ?
yesyorum oku

İlk yorum senden olsun