İnsan kaynakları nedir ve önemi ?

Yayıncı: kocdanismanlik.net, Tarih: 2018-12-18 14:07:11

İnsan kaynakları nedir ve önemi ?
İnsan kaynakları nedir ve önemi ?

Bir kurumun ürün ya da hizmet üretebilmesi iÇin ihtiyaÇ duyduğu kaynaklardan biri de insan kaynağıdır.

Basitçe böyle tanımlayabileceğimiz insan kaynakları aynı zamanda o kurum içerisinde insana dair yapılan çalışmaları ve bu çalışmaları yapan insanları da ifade eder. İnsan kaynakları tarihi. Topluma dair her kavram gibi insan kaynakları kavramı da Sanayi Devriminin ortaya çıkması ve hatta olgunlaşmasından sonra ortaya çıkmıştır. İlk kez 19- yüzyılın sonunda ortaya çıkan personel ofisleri insan kaynakları faaliyetlerinin öncülleri kabul edilir. örneğin; 1890'larda NCR Corparation'ın kurduğu personel ofisleri şirketin büyümesi sonucu personelin takibinin ve personel ilişkilerinin sorumlusu olarak ortaya çıkmıştır. Zamanla personel yönetimine evrilen bu çabaların amacı bir işi en az maliyetle yapabilecek personeli bulmak ve o personelin işi tamamlamasını sağlamaktır. Tabii ki sanayi devriminin acımasız çalışma ortamında henüz bugünkü anlamı ile insan kaynaklarında eser yoktu. Ta ki 1912'de Taylar'un ortaya attığı bilimsel yönteme kadar. Taylorizm olarak da anılan bu yöntem Amerika'daki sermaye sahiplerinin iş gücünden (insan kaynağından) en verimli şekilde yararlanmasını amaçlıyordu. Veri toplama ve analizi gibi bugün hala geçerliliğini koruyan yöntemlerin temelini atan Taylor'un görüşleri her ne kadar verimlilik konusunda başarılı olsa da iş tatmini ve insani ihtiyaçları göz ardı etmesi sebebi ile geçerliliğini yitirmiştir. Verimlilik gibi sanayi devriminin önemli kavramlarından birinin yanına psikolojinin de katılmasıyla beraber personel yönetiminin yanında insan ilişkileri yaklaşımı geldi. John B, Watson'ın öne çıktığı bu dönemde testler, değerlendirmeler önem kazanmış, Maslow'un insan ihtiyaçları hiyerarşisi ile ilgili teorisi bir çığır açarak bu yaklaşımın yanında yer almıştır. çalışanların üretim zincirinin önemli bir parçası olmanın yanında aynı zamanda değer olarak görülmesinin verimliliği arttırmanın yanında onları mutlu da edeceği düşünülmüştür. İnsan ilişkileri yaklaşımı iş ortamlarının iyileştirilmesinde ve biraz daha abartılı bir ifade ile insanileşmesinde çok önemli rol oynasa da bu verimlilik üzerinde olumlu etkisi saptanamamıştır. özellikle Frederick Herberg'in 1966'da yayınladığı Work and the Nature of Man isimli kitabında yöneticiler ve çalışanlar arasındaki bu iyi ilişkilerin çalışanların mutluluğunu arttırdığını fakat onları daha üretken etmediğini göstermiştir. Maalesef mutlu çalışan verimli çalışandır anlayışının bilimsel olarak altı boştur. Bir çalışanın ve çalışan topluluğunun bir kurumda başarılı olabilmesi için aynı zamanda şirket hedeflerinden haberdar olmayı, esnek çalışma ortamları, takım uyumu vb. gibi kavramların uygulanmasını gerektirmektedir. Bu da bizi 1970'lerden sonra ortaya çıkan insan kaynakları kavramına getirmektedir. İnsan kaynakları yaklaşımı. İnsan kaynakları yaklaşımı yukarıda sıralananların aksine insanı üretim zincirinin bir parçası değil sahibi olarak görür. Böylece insan merkezli olarak bir kurumda çalışanların, şirket hedefleri, örgütsel gereklilikler ve bireysel hedefleri arasında dengeli bir şekilde kendilerini geliştirmelerini ve kuruma katkı sağlamalarını amaçlar. Bu anlayışa göre insan kaynaklarının temelindeki ilkeler şu şekilde sıralabilir: çalışanlar eğer doğru bir şekilde yönetili ve geliştirilirlerse verimlilikleri artacak ve şirkete uzun vadeli kazanımlar sağlayacaklardır. çalışanların hem ekonomik hem sosyal hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek kurallar, programlar ve uygulamalar geliştirilmelidir. çalışanların mevcut becerilerini maksimum seviyede kullanabilecekleri ve kendilerini eğitebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturulması gereklidir. İnsan kaynakları programları uygulanırken hem örgütün hem de çalışanların hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Burada araya girerek şunu belirtmek isterim; aslında bu yazıya ik alanında geçirdiğim süre içerisinde karşılaştığım insan kaynakları sorunlarından bahsetmek için başlamıştım. Fakat öncesinde İnsan kaynakları nedir? sorusunu yanıtlamaya çalışırken bu çabanın düşündüğümden daha uzun süreceğini fark ettim. Bunun yanında yukarıdaki bilgilerin birçoğunun kaynağı olan Ernest & Young tarafından 2002'de yayınlanan Düşünceden Sonuca İnsan Kaynakları kitabının derlediği insan kaynakları bilgilerinin son 12 yılda nasıl da hızla değiştiğini fark ettim. İk alanında geçirdiğim yaklaşık 12 yılda şunu öğrendim. İnsan kaynakları, Şirket çalışanlarında somutlaşan üretken beceriler ve bilginin stoklanması anlamına gelmektedir. İnsan kaynakları yönetiminin amacı, çalışanları örgütün stratejik hedeflerini karşılamak için motive ederek Şirket'in verimliliğini sağlamaktır. İnsan sermayesi ise, insan kaynaklarının maddi ve maddi olmayan yönünü ifade eder. İnsan kaynaklarının çeşitli yollarla motive edilmesi verimliliği artıracağından bu durum işverenler ve çalışanlar için bir kazan-kazan hedefinin çarpan etkisi yapmasına ve personel ile beraber Şirket'in piyasa değerinin artmasına neden olur. İnsan kaynaklarını motive ederek çalışan verimliliğini arttırabilen bir işletme, rekabet avantajı oluşturabilecek insan sermayesini kazanma ve bu sermayenin devamlılığını sürdürebilme noktasında önemli bir adım atmış olacaktır. Unutmayalım En değerli kaynağımız insandır 

Bu yazı toplam (1159) defa okundu. | Yazdır | Yukarı Çık
 
 

yesYorum Ekle
Güvenlik kodu : 2 + 5 = Kaç eder ?
yesyorum oku

İlk yorum senden olsun