Hakkımızda

Yayıncı: Kocdanismanlik.net, Tarih: 2018-11-08 16:03:32

Hakkımızda
Hakkımızda

Maliyet ve zaman kazanımını sürekli bir güven içerisinde sunan Tedi Grup, bugün artık profesyonel kadrosuyla yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Esenyurt’taki Genel Müdürlük, ve istanbul içi irtibat noktaları ile istanbul genelinde personel görevlendirmektedir. 750 kiÅŸilik sürekli dış kaynak personeli ve yetkin merkez yönetim kadrosuyla her yıl 1500 - 2000 kiÅŸilik personel sirkülasyonunu baÅŸarıyla ve hatasız yönetmektedir. Firmalara hızlı, güvenilir ve baÅŸarılı çözümler sunan Tedi Grup en doÄŸru çözüm ortağınız olmak için göreve her zaman hazır durumdadır. Küresel dünya. Günümüz dünyasında rekabet artık sınır tanımamaktadır. GloballeÅŸme ile gündeme gelen Küresel Dünya olgusu; küresel rekabeti, kaliteyi, bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılmaktadır. Dünyadaki bu deÄŸiÅŸim, iÅŸletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, baÅŸka bir deyiÅŸle “kendi alanlarında en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmaktadır. Bu da iÅŸletmeleri hızlı bir deÄŸiÅŸim ve dönüÅŸüme zorlamaktadır. Ä°ÅŸletmeler, temel yetkinlikleri dışındaki tüm fonksiyonlarını dış kaynaklardan saÄŸlamak (outsource etmek) yoluyla, en iyi bildikleri iÅŸleri yapmak, bazı iÅŸleri diÄŸer firmalardan daha iyi bilir hale gelmek, iyi bildikleri iÅŸ dışında yapılması gereken tüm iÅŸleri baÅŸkalarına yaptırmak ve böylece sürekli olarak yenilik yapmak ve deÄŸer yaratmak olanağına kavuÅŸurlar. Kaynak tasarrufu. Outsourcing uygulaması iÅŸletmelere, hem kaynak tasarrufu yapmak hem de yapı olarak küçülerek daha yalın hale gelmek fırsatını saÄŸlamaktadır. Böylece iÅŸletmeler uzmanlaÅŸtıkları ve en iyi bildikleri iÅŸleri yaparak, temel yetkinlikleri üzerine odaklanma fırsatını elde ederler. Ä°nsan kaynakları yönetiminin bir stratejik partner olarak, yoÄŸun rekabet baskısı altındaki iÅŸletmeleri geleceÄŸe taşımada etkin rol oynayan “insan unsurunu” verimli bir ÅŸekilde kullanabilmesi, büyük ölçüde kendi temel yetkinlik alanlarına yoÄŸunlaÅŸmasına baÄŸlıdır. Bunun için yararlanabileceÄŸi önemli stratejilerden bir tanesi de “outsourcing” (dış kaynaktan yararlanma) uygulamasıdır. Ä°nsan kaynakları yönetiminin outsourcing uygulamasını baÅŸarıyla gerçekleÅŸtirmesi; hedeflerine ulaÅŸmasını, organizasyon içindeki etkinliÄŸini arttırmasını ve kendi yetkinliklerini güçlendirmesini saÄŸlayacaktır. Outsourcing uygulamasının baÅŸarısı ise büyük ölçüde bu hizmeti arz eden ÅŸirketlerin kalitesine baÄŸlıdır. Sizi Türkiye’de bu hizmeti en kaliteli ÅŸekilde veren Tedi Grup ile tanışmaya davet ediyoruz. Neden Dış Kaynak?.Maliyetleri azaltmak için. Zamanın etkin kullanımını saÄŸlamak için.Asıl iÅŸe odaklanarak rekabet avantajı saÄŸlamak için.Teknolojik yenilikleri takip edebilmek için.Ä°ÅŸletme için doÄŸru olan personel büyüklüÄŸüne kavuÅŸmak için (downsizing).Hız ve esnekliÄŸi arttırmak için.Yasal riski paylaÅŸmak için.Süreç yenileme (reengineering) kazançlarını hızlandırmak için. BaÅŸarılı iÅŸletmeler arasına girebilmek için. Kaynakları daha etkin kullanabilmek için.Yatırım harcamalarını azaltmak için.Finansal kaynaklardan etkin ÅŸekilde yararlanmak için, Kaliteyi arttırmak için.Kontrol dışı fonksiyonlardaki sorunlara çözüm getirebilmek için.Ä°K yapısını küçültmek ve maliyetini azaltmak için Dış Kaynak Kullanımının Faydaları.Dış kaynak kullanımını arz eden ÅŸirketler de ( outsourcing hizmeti veren ÅŸirketler ) geliÅŸmiÅŸ süreç bilgileri sayesinde, verdikleri hizmette etkinlik yaratarak, hizmeti alan iÅŸletmenin kaynak kullanım verimliliÄŸini arttırırlar.Dış kaynaktan yararlanma, özellikle büyük ölçekli iÅŸletmelerde eÄŸitim maliyetlerini düÅŸürmektedir. Elde edilen etkin geliÅŸmeler diÄŸer alanlara da uygulanabilmektedir. Ä°ÅŸletmelerin süreç yenileme çalışmalarını teÅŸvik eden bir etki de yaratmaktadır. En önemli fayda; yüksek kalite, düÅŸük maliyet, zaman tasarrufu ve teknolojik deÄŸiÅŸimdir. Ä°ÅŸletmenin ana fonksiyou ile ilgili olmayan iÅŸlerinin merkezi karar alma dışına kaydırılmasını saÄŸladığı için maliyet etkinliÄŸi ve iÅŸgücü verimliliÄŸini yükseltmektedir.Ä°ÅŸletmelerin tüm enerjilerini ve kaynaklarını, en iyi bildikleri alanlara yoÄŸunlaÅŸtırmaları sonucunu doÄŸurur ve böylece temel yetkinliklerini geliÅŸtirmelerini saÄŸlar.

Bu yazı toplam (2919) defa okundu. | Yazdır | Yukarı Çık
 
 

yesYorum Ekle
Güvenlik kodu : 1 + 1 = Kaç eder ?
yesyorum oku

İlk yorum senden olsun