Bordrolama hizmeti

Yayıncı: Kocdanismanlik.net, Tarih: 2018-11-09 15:10:18

Bordrolama hizmeti
Bordrolama hizmeti

Rekabet küresel anlamda artarken firmalar (Bordrolama hizmeti) hayatta kalabilmek için ana işkollarına odaklanarak hızlanmak zorundalar.

 Tedi sunduÄŸu Outsourcing servisleri ile hız kazanmaları için müÅŸterilerine destek olur.Outsourcing, karmaşık iÅŸ süreçlerini çok fazla iÅŸgücü harcamaksızın mükemmel hale getirmek ve ana rekabet konusuna odaklanmak için iyi bir araçtır. Inhouse olarak yürütülen Bordrolama iÅŸlemleri büyük ÅŸirketler için, ciddi maliyetler yaratan ve süreçleri optimize etmeyi; daha küçük ölçekte ÅŸirketler için ise iÅŸgücünü doÄŸru alanlarda kullanmayı engelleyen, kritiklik düzeyi yüksek süreçlerdir. Bordro Outsourcing içeride bordro konusunda büyük bir departmana gerek olmaksızın teknik bordrolama ve benzeri süreçlerin risklerini ve iÅŸyükünü minimize etmeyi saÄŸlar. Günümüzdeki küresel rekabet ortamında çok fazla firma içerideki servis kalitesini artırırken maliyetleri düÅŸürmek için Bordro Outsourcing’i kullanıyor. Tedi Ä°nsan Kaynakları, özlük ve teknik bordrolama süreçlerinde yazılım, uygulama ve outsourcing seçeneklerini bir hizmet yelpazesi biçiminde sunar. Ä°sterseniz tüm süreçlerinizi outsource edebilirsiniz. Gelecekte ihtiyaçlarınız deÄŸiÅŸtiÄŸinde, tüm bu süreçlerden istediÄŸiniz bölümü ÅŸirketiniz bünyesine alarak hızlı bir ÅŸekilde tekrar merkezileÅŸebilirsiniz. Bordro outsourcing hangi servislerden oluÅŸur?. Teknik bordrolama Bugüne dek Türkiye’de bordro servisi standartlarını oluÅŸturan Tedi, ekonomimizin geliÅŸen ve hızla deÄŸiÅŸen iÅŸ modellerine farklı çözümlerle cevap vermektedir. Tedi’i bordrolama hizmetleri konusunda sunduÄŸu temel bazı servisler ÅŸu ÅŸekildedir:. Özlük ve çalışma bilgileri iÅŸlemleri. Ä°nsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoÄŸrafları, öÄŸrenim, departman, departman deÄŸiÅŸiklikleri, unvan deÄŸiÅŸiklikleri, adres, yakın bilgi ve adresleri, firma için deÄŸerlendirmeye konu olabilecek diÄŸer bilgilerin müÅŸterimiz olan ÅŸirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesi. Bordro hazırlama. Bordroya iliÅŸkin her türlü resmi hesaplama, raporlama ve bildirge. Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi. Banka ödemeleri. Prim, avans, icra vb süreçlerin takibi. Ä°K destek süreçleri. Online bordro görüntüleme, izin, fazla mesai, eÄŸitim yönetimi. Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda ÅŸirket yönetimince uygun görüldüÄŸü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi. Ä°K Yönetim süreçleri. SGK iÅŸyeri iÅŸlemleri. SGK iÅŸe giriÅŸ çıkış iÅŸlemleri. Ä°ÅžKUR iÅŸlemleri. Ä°ÅŸten ayrılış hesapmaları ve yönetimi. Bordro süreci danışmanlığı. Ä°ÅŸ Kanunu ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve deÄŸiÅŸiklikler konusunda bilgi verilmesi. Yönetim raporlama süreçleri.

Bu yazı toplam (1163) defa okundu. | Yazdır | Yukarı Çık
 
 

yesYorum Ekle
Güvenlik kodu : 7 + 2 = Kaç eder ?
yesyorum oku

İlk yorum senden olsun